AePDS-Maharashtra
New Version 3.5 update report

Sl.No District Total
Shops
New Version
Shops
Old Version
Shops
Updated
%
1 Ahmadnagar 1825 1825 0 100.0
2 Akola 1055 1054 0 99.0
3 Amravati 1914 1913 0 99.0
4 A Region Parel 567 558 5 98.0
5 Aurangabad 1813 1813 0 100.0
6 Beed 1976 1973 3 99.0
7 Bhandara 889 889 0 100.0
8 Buldana 1532 1532 0 100.0
9 Chandrapur 1531 1531 0 100.0
10 Dhule 940 940 0 100.0
11 D Region Andheri 526 524 2 99.0
12 E Region Wadala 1019 1018 1 99.0
13 F Region Thane 1438 1430 7 99.0
14 Gadchiroli 1196 1196 0 100.0
15 Gondia 999 999 0 100.0
16 G Region Kandivali 681 665 12 97.0
17 Hingoli 797 797 0 100.0
18 Jalgaon 1941 1940 0 99.0
19 Jalna 1280 1280 0 100.0
20 Kolhapur 1657 1657 0 100.0
21 Latur 1347 1347 0 100.0
22 Nagpur DSO 1301 1301 0 100.0
23 Nagpur Fdo 684 679 1 99.0
24 Nanded 2001 2001 0 100.0
25 Nandurbar 1072 1072 0 100.0
26 Nashik 2584 2584 0 100.0
27 Osmanabad 1077 1077 0 100.0
28 Palghar 1064 1064 0 100.0
29 Parbhani 1182 1182 0 100.0
30 Pune Dso 1826 1826 0 100.0
31 Pune FDO 706 694 3 98.0
32 Raigad 1433 1432 1 99.0
33 Ratnagiri 913 912 1 99.0
34 Sangli 1369 1369 0 100.0
35 Satara 1707 1707 0 100.0
36 Sindhudurg 448 447 0 99.0
37 Solapur DSO 1556 1556 0 100.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 586 586 0 100.0
40 Wardha 889 887 0 99.0
41 Washim 770 770 0 100.0
42 Yavatmal 2041 2041 0 100.0
Total 52446 52382 36

\