AePDS-Maharashtra
Low Signal FPS Details
Sl No District Total
FPS
Low Signal
FPS
Route Officer 1
Mapped FPS
Route Officer 2
Mapped FPS
1 Ahmadnagar 1933 24 23 0
2 Akola 1080 6 4 0
3 Amravati 1929 149 85 35
4 A Region Parel 608 0 0 0
5 Beed 1998 22 20 1
6 Bhandara 892 0 0 0
7 Buldana 1592 17 2 0
8 Chandrapur 1552 60 52 19
9 Chhatrapati Sambhajinagar 1817 6 5 0
10 Dharashiv 1094 0 0 0
11 Dhule 1005 8 8 0
12 D Region Andheri 536 0 0 0
13 E Region Wadala 1063 0 0 0
14 F Region Thane 1468 0 0 0
15 Gadchiroli 1205 404 322 103
16 Gondia 1008 28 6 1
17 G Region Kandivali 713 0 0 0
18 Hingoli 803 0 0 0
19 Jalgaon 2029 4 4 0
20 Jalna 1284 0 0 0
21 Kolhapur 1724 21 21 0
22 Latur 1389 0 0 0
23 Nagpur DSO 1326 26 4 0
24 Nagpur Fdo 685 2 0 0
25 Nanded 2022 0 0 0
26 Nandurbar 1095 107 107 0
27 Nashik 2655 183 70 0
28 Palghar 1140 110 52 1
29 Parbhani 1217 0 0 0
30 Pune Dso 1888 42 27 0
31 Pune FDO 874 0 0 0
32 Raigad 1464 132 120 23
33 Ratnagiri 962 294 266 8
34 Sangli 1375 0 0 0
35 Satara 1784 62 40 1
36 Sindhudurg 491 22 22 0
37 Solapur DSO 1667 0 0 0
38 Solapur FDO 314 0 0 0
39 Thane 633 129 110 2
40 Wardha 896 0 0 0
41 Washim 780 0 0 0
42 Yavatmal 2074 6 2 0
Total 54064 1864 1372 194
Data Refresh Time : 2024-07-18 18:02


\