AePDS-Maharashtra
No of FPS with Distribution % for April ' 2024
Sl No District Total Less than
30%
30 to 60 % 60 to 90 % Greater than
90%
1 Ahmadnagar 1877 1733 92 47 5
2 Akola 1057 876 105 74 2
3 Amravati 1915 1633 158 106 18
4 A Region Parel 562 386 130 33 13
5 Beed 1972 1740 173 59 0
6 Bhandara 887 535 137 152 62
7 Buldana 1536 1270 145 117 4
8 Chandrapur 1533 1261 114 109 49
9 Chhatrapati Sambhajinagar 1812 1175 371 256 10
10 Dharashiv 1076 706 231 136 3
11 Dhule 980 625 128 180 47
12 D Region Andheri 527 314 173 28 12
13 E Region Wadala 1022 640 325 40 17
14 F Region Thane 1448 666 581 172 29
15 Gadchiroli 1197 1142 25 25 5
16 Gondia 999 411 148 267 173
17 G Region Kandivali 689 431 202 44 12
18 Hingoli 797 780 13 4 0
19 Jalgaon 1966 1660 100 155 51
20 Jalna 1280 1007 107 153 12
21 Kolhapur 1657 1452 128 58 19
22 Latur 1351 934 193 216 8
23 Nagpur DSO 1300 775 222 219 83
24 Nagpur Fdo 686 447 223 13 3
25 Nanded 2000 1578 176 234 12
26 Nandurbar 1078 703 75 198 101
27 Nashik 2535 2073 212 214 36
28 Palghar 1079 819 122 107 31
29 Parbhani 1181 990 116 75 0
30 Pune Dso 1832 1596 138 79 19
31 Pune FDO 702 500 146 44 12
32 Raigad 1430 1181 126 109 14
33 Ratnagiri 909 796 77 31 5
34 Sangli 1369 955 195 203 16
35 Satara 1712 1381 162 131 38
36 Sindhudurg 451 443 7 1 0
37 Solapur DSO 1556 1122 186 221 27
38 Solapur FDO 314 294 18 2 0
39 Thane 593 536 34 19 4
40 Wardha 884 454 246 167 15
41 Washim 770 528 105 133 4
42 Yavatmal 2042 786 459 753 44
Total 52563 39334 6824 5384 1015


\